อสม.อุบล ขานรับ app ฮักอุบล คุมเข้มการเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง คัดกรอง covid19 เพื่อเอาชนะโควิด19 - ไทยเสรีนิวส์
อสม.อุบล ขานรับ app ฮักอุบล คุมเข้มการเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง คัดกรอง covid19 เพื่อเอาชนะโควิด19

อสม.อุบล ขานรับ app ฮักอุบล คุมเข้มการเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง คัดกรอง covid19 เพื่อเอาชนะโควิด19

 

นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอ ประชุม อสม. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ จำนวน 198 คน ณ ห้องประชุมอำเภอวารินชำราบ เมื่อ 19 มกราคม 2564 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจการใช้ Appฮักอุบล เพื่อคัดกรองประชาชน ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องสแกน QR Code ฮักอุบล คัดกรองคุมเข้มโควิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ผู้ที่เดินทางเข้าออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายในหมู่บ้าน โดย อสม. หรือผู้ใหญ่บ้าน จะต้อง ใช้ QR Code เพื่อให้ผู้เดินทางเข้า-ออกในหมู่บ้านได้สแกน เพื่อเป็นการติดตามตัว จำนวนคน ในพื้นที่เสี่ยง โดยใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สะดวก ต่อการควบคุม และรายงานผลจำนวนคน ที่มาจากต่างจังหวัด ซึ่ง อสม. ที่มาร่วมรับฟัง พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติ มีความพึงพอใจ ในการใช้ App ฮักอุบล

นอกจากนั้น โดยผู้ที่เข้าพื้นที่จังหวัดอุบล จะต้องใช้ App ของกระทรวงมหาดไทย App พ้นภัย เข้าภัตตาคารร้านอาหารสถานที่ราชการ ใช้ App ไทยชนะ และหมอชนะ ทุกหมู่บ้านตำบลและชุมชนเมือง จาก 25 อำเภอ 217 ตำบล 2,704 หมู่บ้าน

ผู้แทน อสม.อ.วารินชำราบ ได้แก่นางประยูร ศรีประเทศ
นายวรวุฒิ สัมพันธ์ ยืนยันว่าพร้อมคัดกรอง โดยใช้ App อุบลเพิ่ม เพื่อเอาชนะ covid รวมทั้งในวอนให้ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ได้คัดกรองเพิ่มโดยใช้ App ฮัก อุบลด้วย

ขณะที่ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน นายทศพล ไกรพันธ์ ผญบ. ม.4 บ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินฯ ระบุว่า นับเป็นการคัดกรองเพิ่มมากขึ้น ทำให้ ปลอดภัยและเอาชนะโควิดทำให้หมู่บ้านได้เกิดความมั่นใจ รู้สึกปลอดภัย และรับผิดชอบต่อครอบครัว คนที่รัก และรับผิดชอบสังคมในการป้องกัน covid ร่วมกัน

 

กฤษณะ วิลามาศ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000