สุโขทัย ยกระดับตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัย แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงโควิด-19 ตามแนวทาง New Normal - ไทยเสรีนิวส์
สุโขทัย ยกระดับตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัย แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงโควิด-19 ตามแนวทาง New Normal

สุโขทัยยกระดับ ตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัย แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แหล่งมรดกโลก และเมืองสร้างสรรค์ สู่มาตรฐาน SHA ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตามแนวทาง New Normal

 

วันที่ 18 มกราคม 2564 นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย และเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ณ ตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้งสรรค์ แหล่งมรดกโลก และเมืองสร้างสรรค์

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนายมัย เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 ให้กับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน HOMESTAY และผู้ประกอบการเงินทองลายโบราณแห่งสุโขทัย


ในการนี้ อพท. ได้นำเสนอข้อมูลมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย พร้อมการจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ถ่ายภาพประกอบการสมัครตามรายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ กรอกข้อมูลลงทะเบียนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย นำเสนอข้อมูลการขายสินค้าออนไลน์ และชุมชนลงทะเบียนสมัครสมาชิกแอพ Shopee จัดเตรียมสินค้าของชุมชนที่ต้องการเสนอ ถ่ายภาพประกอบ ลงขายสินค้าพร้อมข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจ สร้างการมีรายได้สู่ชุมชน
โดยทีมงานของ อพท.4 ดำเนินการในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวฐานิตา ดงเรืองศรี นางชวมล แพจุ้ย นางสาวชรินทิพย์ อ่อนสุวรรณ นางสาวบุญเลียม ชมภู นางสาวสิรินารถ นางสาวพนาวรรณ นางสาววณิชญา นางสาวจุฑามาศ ขอขอบคุณทีมงานภาคีเครือข่ายทุกคนครับ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000