จังหวัดสุโขทัย ถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - ไทยเสรีนิวส์
จังหวัดสุโขทัย ถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสุโขทัย ถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

วันที่ 18 ม.ค.64 ที่อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

ทั้งนี้เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคงแก่ประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต นำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยมาถึงปัจจุบัน

กิตติ​ พรดวงจันทร์​ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000