จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2564 (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2564 (มีคลิป)

จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2564

 

วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พยาบาล สมาชิกเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564

และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงแสดงพระปรีชาสามารถ กระทำสงคราม แม้ขณะนั้นพระองค์จะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึก และอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ แต่พระองค์ก็มีพระสติมั่น ไม่หวั่นไหว ทรงมีพระปฏิภาณว่องไว ทำยุทธหัตถีจนมีชัยต่อพระมหาอุปราชาอย่างสมพระเกียรติ ยังมาซึ่งความเป็นอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทย

ทั้งนี้เดิมมีการระบุว่า วันยุทธหัตถีหรือวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชานั้น ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่ต่อมามีการคำนวณวันใหม่ จึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถีหรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นวันรัฐพิธีแทน โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวันทั้งสองนั้น เนื่องจากเป็นการนับวันทางสุริยคติที่คนปัจจุบันจะสามารถจดจำได้ง่ายมากกว่า อีกทั้ง นายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ก็ได้คำนวณแล้วพบว่าการนับวันทางจันทรคติของวันกระทำยุทธหัตถีที่ตรงกับวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ที่เดิมกำหนดเป็นวันที่ 25 มกราคมนั้นคลาดเคลื่อน จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง คือวันที่ 18 มกราคม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000