สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ - ไทยเสรีนิวส์
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’

 

ตามที่ สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่า ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน เมื่อวันที่ 11 มกราคมนั้น

 


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักพระราชวัง เปิดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีประชาชน คณะบุคคล หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร “สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รวมทั้งนายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และนายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ขอเป็นตัวแทน พี่น้องประชาชนคนพิการ กว่า 2 ล้าน 5 หมื่นคนทั่วประเทศ เข้าร่วมถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย

 

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ผู้มาลงนามถวายพระพร ต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าทางประตูวิเศษไชยศรีทางเดียว เมื่อเข้ามาจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิโดยเครื่องเทอร์โมสแกน ก่อนลงทะเบียนด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดระบบไทยชนะ ภายในมีเจลแอกอฮอล์ให้บริการล้างมือ และขอความร่วมมือผู้มาร่วมลงนามถวายพระพรแต่งกายในชุดสุภาพ

สำหรับการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันต่อไป สำนักพระราชวังได้ เปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น.

 

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000