พลังใหม่ เมืองอ่างศิลา แจกปฏิทินปีใหม่ 2564 (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
พลังใหม่ เมืองอ่างศิลา แจกปฏิทินปีใหม่ 2564 (ชมคลิป)

ชลบุรี-พลังใหม่ เมืองอ่างศิลา แจกปฏิทินปีใหม่ 2564

 

 

ที่ตลาดอ่างศิลา นายเกษม อินทโชติ (กำนันจิ้ม) หัวหน้ากลุ่มพลังใหม่ เมืองอ่างศิลา และทีมงานผู้สมัคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ทั้ง 3 เขต เดินเท้าเข้าถึงพี่น้องประชนเมืองอ่างศิลา แจกปฏิทินปีใหม่ 2564พร้อมข้าวสาร ครอบครัวละ 1 กิโลกรัม ทุกครัวเรือน ซึ้งได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ที่ท่านได้เป็นห่วงเป็นใย และเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ได้รับความไว้ว่างใจจากพี่น้องชาวอ่างศิลาเสมอมา

ตั้งแต่สมัยเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน จึงได้ได้ฝากขอบคุณพี่น้องชาวอ่างศิลา ผ่าน ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ เมืองอ่างศิลา โดยมี นายเกษม อินทโชติ (กำนันจิ้ม) หัวหน้ากลุ่มพลังใหม่ เมืองอ่างศิลา ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา และทีมงานผู้สมัคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ทั้ง 3 เขต เพื่อทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอ่างศิลาต่อไป

รุ่งรัตน์ ชลบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000