พัทยา พร้อมถมทรายชายหาดจอมเทียน แก้ปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายหาด - ไทยเสรีนิวส์
พัทยา พร้อมถมทรายชายหาดจอมเทียน แก้ปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายหาด

พัทยา พร้อมถมทรายชายหาดจอมเทียน แก้ปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายหาด

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมกำลังคนและอุปกรณ์ พร้อมรอคำสั่งกรมเจ้าท่า ก่อนดำเนินการถมทรายชายหาดจอมเทียน 400 ม.แรกเฟสที่ 1
ตามที่กรมเจ้าท่าใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการถมทรายชายหาดจอมเทียน ระยะที่ 1 รวมกว่า 580 ล้านบาท โดยจะถมทรายเพิ่มหน้าหาดความกว้าง 50 เมตร รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

ตั้งแต่ชายทะเลร้านลุงไสวมาจนถึงซอย 11 เลียบหาดจอมเทียน หลังจากได้ดำเนินโครงการถมทรายชายเมืองพัทยา เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายหาดรองรับอนาคต และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ของรัฐบาล จนได้รับความชื่นชมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนั้น


ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายทะเลที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เมืองพัทยาและเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ พบว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่ในช่วงแรกระยะทาง 400 เมตร พร้อมนำเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมกำลังคนและอุปกรณ์ พร้อมรอคำสั่งกรมเจ้าท่า ก่อนดำเนินการถมทรายชายหาดจอมเทียน 400 ม.แรกเฟสที่ 1

 

นิราช/นันพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000