จิตอาสาจังหวัดอุบลฯ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช - ไทยเสรีนิวส์
จิตอาสาจังหวัดอุบลฯ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จิตอาสาจังหวัดอุบลฯ ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

วันที่ 17 ม.ค.64 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทาสี และทำเสวียนสำหรับเก็บเศษใบไม้ไว้ให้เป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย

ด้วยวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทย ได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วง แห่งกรุงสุโขทัย พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีอัจฉริยภาพด้านการปกครอง ในการดูแลปกป้องบ้านเมือง การค้า และการรวบรวมแคว้นต่าง ๆ และยังทรงมีพระปรีชาสามารถทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 เรียกว่า “ลายเสือไทย” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่คนไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยมาจวบจนถึงวันนี้

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000