นักรบเสื้อขาว รพ.อุดร ช่วยภัย COVID-19 สมุทรสาคร (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
นักรบเสื้อขาว รพ.อุดร ช่วยภัย COVID-19 สมุทรสาคร (มีคลิป)

โรงพยาบาลอุดรธานี ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักรบเสื้อขาว ช่วยภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก(เดิม)โรงพยาบาลอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ “นักรบเสื้อขาว โรงพยาบาลอุดรธานี ช่วยภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี บุคลากรทางการแพทย์ หมอ และพยาบาล ร่วมพิธี

แพทย์หญิง ศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ขอสนับสนุนจากหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อไปร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม และปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลอุดรธานี เข้าใจ และเห็นใจ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 9 คน นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี แพทย์ 1 คน พยาบาล 5 คน เภสัชกร 1 คน และพนักงานขับรถยนต์ 1 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเป็นหมู่คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนาม

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ขอชื่นชม ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคน ที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ เพื่อไปช่วยเหลือสนับสนุนทีมแพทย์และสาธารณสุขที่จังหวัดสมุทรสาคร ถึงแม้ว่าโรคติดเชื้อ COVID-19 จะเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง หากเรามีการป้องกันตัว ตามมาตรการแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เราจะสามารถป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญการปฏิบัติงานในครั้งนี้ขอให้ใช้แนวทางการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย การปฏิบัติ NEW NORMAL เป็นต้น


ในโอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองอุดรธานีจงปกปักษ์รักษา ท่านทั้งหลาย ให้พ้นจากภัยอันตราย ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และคุณงามความดีที่ท่านได้มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม จะเป็นพลังคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับ ตลอดจนคุ้มครองให้ทีมนักรบเสื้อขาว โรงพยาบาลอุดรธานีช่วยภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ปลอดภัยจากโรคร้ายทุกเมื่อทั่วหน้ากัน

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000