พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564

 

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08:45 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด รัฐวิสาหกิจ สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธี โดยทุกหน่วยงานได้ถวายราชสักการะวางพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมรูปหล่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตามลำดับ จากนั้น ประธานในพิธีได้ถวายราชสักการะพุ่มดอกไม้สด จุดเทียนที่เครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมบรมรูปหล่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี เนื่องจากเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณพุทธศักราช 1826 ถึงประมาณพุทธศักราช 1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงมีพระเมตตา เอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชน ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินกับประชาชน ทรงมีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆ ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา จัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานี แสดงถึงความเป็นอารยะชนของอาณาจักรสุโขทัย ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 1826 ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

Cr. ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000