สมาคมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ สภ.เขมราฐ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
สมาคมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ สภ.เขมราฐ (มีคลิป)

สมาคมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ระดมทุนมอบเพื่อการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ สภ.เขมราฐ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

 

วันที่ 16 มกราคม2564 ที่ สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จ.อุบลราชธานี นายกำจร ไชยสงคราม (เจ๊กป้อม) นายกสมาคมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่อุบลราชธานี พร้อมคณะ เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จำนวน 17 ทุนๆละ 1000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่เสียสละ ทุมเทในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พ.ต.อ.ชัยกฤต โชติวรรณ ผกก.สภ.เขมราฐ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมมอบทุนในครั้งนี้

นายกำจร ไชยสงคราม (เจ๊กป้อม) นายกสมาคมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่อุบลราชธานี กล่าวว่า สมาคมมีเป้าหมายหลักเพื่อประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นเตือน รวมถึงรณรงค์ร่วมกับส่วนราชการ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ให้เกิดความตระหนักในความปลอดภัยในขณะขับขี่และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับสังคมตลอดทั้งเป็นศูนย์กลางของสมาชิกในการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและสมาคมนี้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

กฤษณะ วิลามาศ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000