มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เปิดสำนักงานสาขาปทุมธานี เพื่อปลุกจิตสำนึกมีจิตอาสาให้กับเยาวชน - ไทยเสรีนิวส์
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เปิดสำนักงานสาขาปทุมธานี เพื่อปลุกจิตสำนึกมีจิตอาสาให้กับเยาวชน

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เปิดสำนักงานสาขาปทุมธานี เพื่อปลุกจิตสำนึกมีจิตอาสาให้กับเยาวชน

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียงฯร่วมเปิดมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สำนักงานสาขา จังหวัดปทุมธานี เพื่อปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตอาสา โดยมี นายสมนึก เกกีงาม เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สาขาจังหวัดปทุมธานี โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สำนักงานสาขา จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 41/65 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมเครือข่ายต่าง ๆ

ประกอบด้วย 1.ชมรมจักรยานสามวัยบางเดื่อปทุมธานี 2.เครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี 3.ชมรมจักรยานเรารักกัน1000ปี 4.สายตรวจจักรยาน สภ.สวนพริกไทย ปทุมธานี 5.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 6.ชมรมไทย-รามัญ ต.บ้านกลาง ปทุมธานี 7.สมาชิกสภากาชาดไทย จ.ปทุมธานี 8.มูลนิธิครอบครัวพอเพียงสำนักงานสาขาจังหวัดปทุมธานี 9.ประธานสื่อคุณธรรม 10.นักปั่นจักรยานอิสระ 11.ชมรมจักรยานบางหลวง 12.ชมรมจักรยาน G-Farm และ สมาคมนักข่าวปทุมธานี เพื่อปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตอาสา ให้กับเด็กและเยาวชน

ด้าน นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กล่าวว่า เนื่องจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เล็งเห็นว่าจังหวัดปทุมธานีมีโรงเรียนที่เข้มเข็ง โดยมีศูนย์ครอบครัวพอเพียงที่โรงเรียนปทุมวิไลและโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเครือข่ายครอบครัวพอเพียงอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความเข้มแข็งของคนในชุมชน นำโดยนายสมนึก เกกีงาม ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สาขาจังหวัดปทุมธานี ที่เป็นจิตอาสาได้ร่วมชุมชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเป็นคณะกรรมการของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สาขาจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นที่

 

มีโอกาสเพื่อที่จะร่วมกันทำความดีให้กับคนในสังคมและคนในจังหวัดปทุมธานีได้รับประโยชน์ ส่วน นายสมนึก เกกีงาม เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สาขาจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า มูลนิธิครอบครัวพอเพียง สำนักงานสาขาจังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยเราเป็นคนปทุมธานีจะร่วมมือกับคณะกรรมการฯ ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนชรา ผู้พิการ ร่วมถึงเพศที่สาม เพื่อให้สังคมของคนจังหวัดปทุมธานี มีคุณภาพและมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต โดยการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและครอบครัวมีความรัก ความกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาเยาวชนและครอบครัวให้มีคุณธรรมมีจริยธรรม รังเกียจการทุจริตและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000