ฉีดพ่นอัลกอฮอลล์ อาคารรับรอง ทร. สร้างความเชื่อมั่นในการรับเข้าพักเฝ้าระวัง รอบต่อไป - ไทยเสรีนิวส์
ฉีดพ่นอัลกอฮอลล์ อาคารรับรอง ทร. สร้างความเชื่อมั่นในการรับเข้าพักเฝ้าระวัง รอบต่อไป

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ปฏิบัติการตามมาตรการของ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มีมาตรการให้หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมและรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

 


เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่อำเภอสัตหีบ ชลบุรีฉีดพ่นอัลกอฮอลล์ 72% ด้วยเครื่องฉีดพ่นแบบละอองฝอย ในอาคารรับรอง หมายเลข 5 ,6 และ 7 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพิ่มความเชื่อมั่นในการรับข้าราชการ ทร. ที่จะเข้าพักเฝ้าระวังที่อาคารรับรอง รอบต่อไป


และมอบอุปกรณ์พร้อมทั้งฝึกสอนการจัดทำ WARM ZONE ให้กับ รพ.สนาม ศฝ.สอ.รฝ.(เกล็ดแก้ว) เพื่อสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้แพร่กระจายออกสู่ภายนอก รพ.สนาม ศฝ.สอ.รฝ.(เกล็ดแก้ว) อีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000