กองทัพเรือ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สู้ภัยโควิด 19 - ไทยเสรีนิวส์
กองทัพเรือ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สู้ภัยโควิด 19

กองทัพเรือ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สู้ภัยโควิด 19

 


วันนี้ (14 ม.ค.64) เวลา 09.00 น. นาวาเอกปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นาวาโทเอกราช สารคำ เสนาธิการ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ จุดตรวจคัดกรองบ้านบางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด


ผู้บังคับการ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า สำหรับการตั้งด่านจุดตรวจ ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาด ให้กับผู้เดินทางเข้าพื้นที่จุดนี้ถือว่าเป็นระดับอำเภอ การมาวันนี้เพื่อมาเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงในด่านแรก การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนรวมกันหลายหน่วยงาน สำหรับทหารเป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมในการปฏิติในครั้งนี้ จึงนำของมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป


สำหรับ การเดินทางมาตรวจเยี่ยมของฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.1 ในครั้งนี้ เป็นการเดินทางมารับทราบถึงการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ซึ่ง จ.ตราด เป็นจังหวัดในพื้นที่ควบคุม โดยจุดตรวจคัดกรองบ้านบางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ให้การสนับสนุนกำลังพลในการปฏิบัติงานประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของผู้ขับขี่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงได้ออกหน่วยพยาบาล ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในพื้นที่ต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000