อุบลฯ ร่วมกับ มรภ.อุบลฯ นำจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต แก้แล้งเก็บฝน เฉลิมพระเกียรติ - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ ร่วมกับ มรภ.อุบลฯ นำจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต แก้แล้งเก็บฝน เฉลิมพระเกียรติ

อุบลฯ ร่วมกับ มรภ.อุบลฯ นำจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต แก้แล้งเก็บฝน เฉลิมพระเกียรติ

 

วันที่ 13 ม.ค.64 นายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอนมดแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าเมือง สมาชิก อส.ร้อย อส.จ.อบ.ที่ 1 / ร้อย อส.อ.ดอนมดแดง ที่ 19 จิตอาสาพัฒนา นักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักสามัคคี ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ห้วยตาหวิด ม.2 บ้านยางกะเดา ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง โดยนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะจิตอาสาด้วย

ทั้งนี้ การสร้างฝายมีชีวิตดังกล่าว เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเก็บน้ำฝนได้อีกด้วย รวมทั้ง เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นการสละแรงกาย แรงใจ ก่อสร้างโดยใช้แรงงานคนด้วยจิตศรัทธา ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการแต่อย่างใด

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000