เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับ อบต.พรหมพิราม - ไทยเสรีนิวส์
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับ อบต.พรหมพิราม

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับ อบต.พรหมพิราม

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายกิตติ กลิ่นเกษร ช่างระดับ 5 สังกัดส่วนกลางกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนเขื่อนสิริกิติ์ มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับนางโสภา ตุ้มปุก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทานเขื่อนนเรศวร อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยทาง อบต.พรหมพิราม ได้ปรับรูปแบบการจัดงานวันเด็กเพื่อป้องกันการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000