จนท.วิทยาลัยการบิน ฮือประท้วง อ้างถูกเสนอยุบลอยแพ เสียดายงบสูญกว่า 200 ล้าน รรก.อธิการบดี ยืนยันยังไม่ยุบ แค่เสนอตรวจสอบตามขั้นตอน - ไทยเสรีนิวส์
จนท.วิทยาลัยการบิน ฮือประท้วง อ้างถูกเสนอยุบลอยแพ เสียดายงบสูญกว่า 200 ล้าน รรก.อธิการบดี ยืนยันยังไม่ยุบ แค่เสนอตรวจสอบตามขั้นตอน

จนท.วิทยาลัยการบิน ฮือประท้วง อ้างถูกเสนอยุบลอยแพ เสียดายงบสูญกว่า 200 ล้าน รรก.อธิการบดี ยืนยันยังไม่ยุบ แค่เสนอตรวจสอบตามขั้นตอน

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม ได้มีคณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย น.ส.สุณัฏฐา สุทุม ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยการบินนานาชาติ กว่า 30 คน นำเอกสารหลักฐาน เข้าไปยื่นเสนอร้องเรียนขอความเป็นธรรม ต่อ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รวมถึงศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเรียกร้องไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้มีการตรวจสอบทบทวน กรณีมหาวิทยาลัยนครพนนม จะมีการประชุมหาข้อสรุป ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เกี่ยวกับแนวทางเสนอพิจารณายุบวิทยาลัยการบินนานาชาติ ต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้การบริหารงานของ คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา มนพ. และกรรมการ โดยมี รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม หลังจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมายให้ ปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีคำสั่งให้ดำเนินการ ในมาตรา 51 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ซึ่งมีเหตุผลสำคัญคือ ขัดคำสั่งรัฐมนตรีว่าการ อว. และมีปัญหาธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง จึงต้องตั้งคณะกรรมการมาควบคุม ปลดอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และสอบวินัย เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานภายใน มาตั้งแต่ปี 2561 พร้อมตั้งคณะบุคคลมาบริหารงาน

จนกระทั่งพบว่า ทางมหาวิทยาลัยนครพนม จะมีแนวทางเสนอยุบวิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคลากร กว่า 90 คน รวมถึงศิษย์วิทยาลัยการบิน ที่กำลังศึกษา อีก 24 คน ไปจนถึงงบประมาณต่างๆ ที่มีการบริหารจัดการมาก่อนนี้ โดยทางบุคลากรวิทยาลัยการบิน ยืนยันว่า วิทยาลัยการบินนานาชาติ สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ แต่เกิดปัญหาก่อนนี้ เพราะทางคณะผู้บริหารชุดเดิมของ มหาวิทยาลัยนครพนม มีการโยกงบประมาณของ วิทยาลัยการบินนานาชาติหายไปกว่า 200 ล้านบาท ทำให้ไม่มีงบประมาณเหลือ จึงต้องการให้ดำเนินการเอาผิด กลุ่มบุคคลดังกล่าว ไม่ต้องการให้แก้ปัญหาด้วยการยุบ เพราะยังมีข้อตกลง เอ็มโอยู กับท่าอากาศยานนครพนม อีก รวมถึงเครื่องบิน ฝึกบินอีก 11 ลำ มูลค่าลำละประมาณ 20 ล้านบาท ต่อลำ และยังมีอาคารสถานที่สร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท จึงต้องออกมาเรียกร้องให้ทบทวน จากนั้นได้เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องต่อ รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้พิจารณาทบทวน

น.ส.สุณัฏฐา สุทุม ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า วันนี้ตนจำเป็นที่จะต้องออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงมหาวิทยาลัยนครพนม ทบทวนหากจะมีแนวทางเสนอยุบวิทยาลัยการบินนานาชาติ ถือว่าไม่ถูกต้อง และจะส่งผลกระทบทุกด้าน เพราะปัญหาที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดจากมหาวิทยาลัยการบินนานาชาติ แต่มาจากการบริหารงานของอดีตคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ที่นำงบประมาณไปใช้จ่าย นอกเหนือจากการบริหารจัดการของวิทยาลัยการบิน ทำให้เงินงบประมาณหายไปกว่า 200 ล้านบาท แม้กระทั่งเงินค่าตอบแทน เงินเดือนบางส่วนยังไม่ได้รับ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนครพนม จะอ้างว่า วิทยาลัยการบินบริหารจัดการตัวเองไม่ได้ ถือว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นต้องหาคนมารับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย หากจะเสนอยุบถือว่าพังทั้งระบบ

รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า ตนเข้ามาบริหารงานตามคำสั่งของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รอการสรรหาอธิการบดีตามกฎหมาย ในส่วนของกรณีมีการเคลื่อนไหวของ บุคลากรวิทยาลัยการบินนานาชาติ ตนยังยืนยันว่า ยังไม่มีมติเสนอยุบ แต่เป็นการหารือแนวทางพิจารณาแนวทางแก้ไขตรวจสอบ การบริหารงาน ทั้งเรื่องงบประมาณ หรือปัญหาภายในตั้งแต่ต้น เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา เพราะปัจจุบันวิทยาลัยการบินนานาชาติ มีขั้นตอนที่จะต้องตรวจสอบหลายเรื่อง ส่วนใครผิดถูกให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย ขอให้มั่นใจว่าตนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ยังไม่ได้มีมติถึงขั้นยุบ เพราะยังต้องมีอีกหลายขั้นตอนในการตรวจสอบ หาทางแก้ไข ส่วนเรื่องงบประมาณที่สูญหายไป ทางมหาวิทยาลัยนครพนม กำลังสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการให้เดินไปข้างหน้า ซึ่งวันนี้ได้ชี้แจงกับกลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้มั่นใจในการบริหารงาน ของคณะบุคคล
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000