ศอ.บต. รับมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จชต. - ไทยเสรีนิวส์
ศอ.บต. รับมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จชต.

เลขาธิการ ศอ.บต. รับมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มจาก มูลนิธิ scg และ ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ยะลาย่งฮวด เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จชต.

ที่ หน้าอาคาร อเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุง และน้ำดื่ม จำนวน 400 ขวด จาก มูลนิธิ scg ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาย่งฮวด มอบให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พร้อมส่งขวัญ กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย


อย่างไรก็ตาม พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้ขอบคุณจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะวันนี้ มูลนิธิ scg และห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาย่งฮวด เป็นส่วนในการช่วยเหลือชาวบ้าน และได้ตอบแทนเพื่อสังคมในการมอบถุงยังชีพ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ยังเป็นการส่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ที่เราทุกและทุกภาคส่วน ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือกันและไม่ทอดทิ้งกัน


ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ยังได้สนับสนุนน้ำดื่น ให้กับ ชมรมร่วมด้วยช่วยกันสื่อชายแดนใต้ เพื่อให้ทางชมรมฯนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาของการขาดแคลนน้ำดื่มในช่วงระบบน้ำประปาในชุมชนที่ยังไม่สามารถเดินระบบได้ตามปกติได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000