ศรชล.บูรณาการ ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ป้องกันโควิด 19 - ไทยเสรีนิวส์
ศรชล.บูรณาการ ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ป้องกันโควิด 19

ศรชล.บูรณาการ ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ป้องกันโควิด 19

 


ศรชล.จังหวัด รย.และ ศคท.จว.รย. ร่วมบูรณาการ จนท.ชุดสหวิชาชีพของด่านตรวจประมงระยอง (ปากน้ำ) ตรวจเรือประมงหน้าท่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) โดยทำการตรวจคัดกรอง เรือประมง พรชัย 4 ด้วยการตรวจ เครื่องมือ อวนล้อมจับ เครื่องหมายประจำเรือ TL602B ขนาดเรือ 104.66 ตันกรอส จำนวนลูกเรือ รวม 31 คน (ไทย 4 คน กัมพูชา 27 คน) วัตถุประสงค์ ขึ้นสัตว์น้ำ สั่งตรวจตามที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล. และ กปม.


การตรวจได้เข้มงวดตรวจสอบข้อมูลเรือ คนประจำเรือ ใบอนุญาต สมุดบันทึกการตรวจเรือประมงหน้าท่า (LB) เครื่องมือทำการประมง การตรวจแรงงาน และสุขอนามัยในเรือ ซึ่งถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ กปม. และ รง.กำหนด และการตรวจคัดกรองได้กำชับให้ จนท. และลูกเรือประมงปฏิบัติตามมาตรการที่ สธ.กำหนดอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000