สสจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า เร่งสร้างมาตรการป้องกันโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
สสจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า เร่งสร้างมาตรการป้องกันโควิด-19

สสจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า เร่งสร้างมาตรการป้องกันโควิด-19

 


วันที่ 10 มกราคม 2564 นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และ นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยทีมงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยนายบุญทวี สุขรัตน์อมรกุล รองนายกเทศมนตรี นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาล นายเสรี เพ็งสาท ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยแพทย์หญิงรุจิรัตน์ ปุณยะลิขิต รองผู้อำนวยการ รพ.พุทธโสธรพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจาก สนง.สสจ.ฉชสนง.สสอ.เมืองฉชและ รพ.พุทธโสธร เข้าตรวจห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เนื่องจากมีกรณีที่พนักงานขายของร้านบองชู 1 ราย ติดเชื้อโควิด 19 โดยมีการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงและทำการตรวจเพื่อหาเชื้อ (SWOP) จำนวน 47 ราย พร้อมแนะนำแนวทางให้ห้างฯปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อโควิด19 ซึ่งห้างฯพร้อมปฏิบัติตามทุกประการ

 

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000