ชมรมครอบครัว ศอ.บต. เปิดครัว ทำข้าวกล่องแจกผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา - ไทยเสรีนิวส์
ชมรมครอบครัว ศอ.บต. เปิดครัว ทำข้าวกล่องแจกผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

ชมรมครอบครัว ศอ.บต. เปิดครัว ทำข้าวกล่องแจกผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

 


ที่ บริเวณโรงอาหาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดครัว ชมรมครอบครัว ศอ.บต. ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จัดทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ลงมือประกอบอาหาร

พร้อมบรรจุอาหารใส่กล่องด้วยตัวเองอีกด้วย ท่ามกลางผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกอง / กลุ่มงาน ศอ.บต. ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ได้ร่วมแรงร่วมใจทำข้าวกล่องเพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ทุกคนได้เป็นจิตอาสา ที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทในการทำข้าวกล่อง พร้อมนำไปบริการประชาชนถึงจุดหมายปลายทาง ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างมาก

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า พื้นที่ตำบลท่าสาปถือเป็นพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมหนักมาก ประชาชนหลายครัวเรือนได้รับความเดือนร้อน และ เลขาธิการ ศอ.บต. ก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตอาสาฯ ในพื้นที่รับผิดชอบให้เข้าไปดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันที ในทุก ๆ ด้านโดยไม่ต้องรอการสั่งการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงในวันนี้ก็ได้มาเปิดครัว ชมรมครอบครัว ศอ.บต. เพื่อช่วยเหลือทั้งเจ้าหน้าที่ด้วย และประชาชน ด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000