เชียงใหม่-มช.เปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518” - ไทยเสรีนิวส์
เชียงใหม่-มช.เปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518”

เชียงใหม่-มช.เปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518”

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518” เพื่อน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2564

“วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518” เมื่อ 46 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 และได้ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานอุทยานสโมสรและฉลองบัณฑิตตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเสด็จฯ ในครั้งนั้นมีลักษณะที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาทิ

การเสด็จฯ มาร่วมทรงดนตรีโดยไม่ได้มีหมายกำหนดการล่วงหน้า และเป็นการร่วมทรงดนตรีเพลงครั้งเดียว และเป็นครั้งสุดท้ายของการร่วมทรงดนตรีกับนักศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างแท้จริง และนอกจากการการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตใหม่ทุกปีแล้ว เมื่อประทับ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทรงเสด็จฯ ลงมาเยี่ยมเยือน มช. และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้นักศึกษาและคณาจารย์ขึ้นไปเฝ้ายังพระตำหนักฯ รับพระราชทานเลี้ยงอาหาร และทรงบรรเลงเปียโนหรือกีตาร์ให้นักศึกษาได้ชื่นชมในพระอัจฉริยะภาพอยู่เสมอๆ

ทั้งยังโปรดเกล้าให้วงดนตรีของนักศึกษาทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลขึ้นไปบรรเลงเพลงถวายเป็นนิจ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงาน นิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2564

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000