ผู้การตำรวจปทุมธานี เปิดอาคารเอนกประสงค์ "พล.ต.ต. ดร.ชยุต มารยาทตร์" (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ผู้การตำรวจปทุมธานี เปิดอาคารเอนกประสงค์ “พล.ต.ต. ดร.ชยุต มารยาทตร์”  (ชมคลิป)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดทำการอาคาร พล.ต.ต. ดร.ชยุต มารยาทตร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ทำการ “อาคาร พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์” โดยมี พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตมปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดชินวรารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นางจุฑามาศ มารยาทตร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์


พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ พ.ต.อ.จักริน พันธ์ทอง พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ พ.ต.อ.มาโนช เคลือบวิจิตร พ.ต.อ.เอกชัย ลิ้มวุฒิวงศ์ รอง ผบก. ผกก.สภ./ผกก.สส. จนท.ฝอ.ภ.จว.และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน อาคารดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคิดของพล.ต.ต.ชยุตฯ ที่ต้องการสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด

โดยอาคารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ ดังนี้ นางจุฑามาศ มารยาทตร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ จ.ปทุมธานี ,นายสมชาย ร่มโพธ์ทอง กต.ตร.ภ.จว. ปทุมธานี และพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.สามโคก จว.ปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ /รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000