ศอ.บต.ลุยน้ำแจกถุงยังชีพ - ไทยเสรีนิวส์
ศอ.บต.ลุยน้ำแจกถุงยังชีพ

ศอ.บต.ลุยน้ำแจกถุงยังชีพ

 


วันนี้ (9 มกราคม 2564) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพิ่มอีก จำนวน 1,097 ถุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพพระราชทานอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประสบอุทกภัยจากมวลน้ำมหาศาลจากเขื่อนบางลาง ที่ได้ปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ชุมชน ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนได้รับความเดือนร้อน


โดย ศอ.บต. ได้ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพพระราชทานจากสภากาชาดไทย เพื่อมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมอย่างหนักในห้วงวันดังกล่าวอย่างทันท่วงที เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สืบเนื่องจากที่ผ่านมาราษฎรที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานซาบซึ้งในน้ำพระทัยของทั้ง 2 พระองค์เป็นอย่างยิ่ง


พลเรือตรี สมเกียรติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต. ได้รับพระราชทานถุงยังชีพ จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 6,000 ถุง สำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 ถุง และได้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพพระราชทานดังกล่าวให้กับประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


เนื่องจากเกิดเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัย อย่างรุนแรงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวงกว้าง ส้งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เป็นประธานอันเชิญถุงยังชีพพระราชทานนำไปมอบให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 250 ถุงทันที

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000