วิทยาลัยเทคนิคแปดริ้ว เจ๋ง โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดโควิค-19 - ไทยเสรีนิวส์
วิทยาลัยเทคนิคแปดริ้ว เจ๋ง โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดโควิค-19

วิทยาลัยเทคนิคแปดริ้ว เจ๋ง โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดโควิค-19

 

วันนี้ 8 ม.ค.2564 ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมรับชมการนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

นำโดยนางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครูและนักศึก ษาแผนกเทคนิคการผลิต สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่นำมาเสนอ ได้แก่ เปลนอนเคลื่อนที่ผู้ป่วย covid 19 แรงดันลบ ซึ่งมีคุณสมบัติของเปลนอนนี้จะสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลา กรทางการแพทย์ที่ต้องดู แลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ด้วยการควบคุมแรงดันอากาศให้เป็นลบ (Negative Pressure)ทำการดูดอากาศบริเวณที่นอนของผู้ป่วยผ่านการกรองเชื้อโรคด้วยfilter และฆ่าเชื้อด้วยแสง uv.c แล้วปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก และแท่นกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติทูอินวันป้องกันโควิด 19

เพื่อใช้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ผ่านการสแกนฝ่ามือ พร้อมเครื่องจ่ายเจลแอล กอฮอล์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบไม่สัมผัส สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ และตรวจจับอุณหภูมิพื้นผิวของบุคคลผ่านเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความแม่นยำสูง และทำความสะอาดมือด้วยเครื่องทำความสะอาดมือเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจะได้นำสิ่งประ ดิษฐ์ทั้ง2สิ่ง เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และหลังจากการเข้าประกวดแล้ว จะนำเปลนอนเคลื่อนที่ผู้ป่วย covid 19 แรงดันลบ มอบให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร ส่วนแท่นกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติทูอินวัน จะมอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดต่อไป

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000