“ชุดตรวจโควิด–19” ม.สงขลานครินทร์ ผ่าน อย. พร้อมใช้งานจริง มียอดสั่งซื้อกว่า 5 ล้านชิ้น - ไทยเสรีนิวส์
“ชุดตรวจโควิด–19” ม.สงขลานครินทร์ ผ่าน อย. พร้อมใช้งานจริง มียอดสั่งซื้อกว่า 5 ล้านชิ้น

“ชุดตรวจโควิด–19” ม.สงขลานครินทร์ ผ่าน อย. พร้อมใช้งานจริง มียอดสั่งซื้อกว่า 5 ล้านชิ้น

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 ในประเทศไทย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อกระจายไปยังหลายจังหวัด และมีแนวโน้มว่าจะยังมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดวงจรการแพร่กระจายของการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “นวัตกรรม” มาอย่างต่อเนื่อง


โดยทีมนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับบริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ชุดตรวจโควิด-19 ภายใต้ชื่อ “KBS COVID-19” โดยใช้เวลาเกือบ 1 ปี (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ถึงปัจจุบัน) ในการทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ จนประสบความสำเร็จ ได้รับ อย. พร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ ทางทีมวิจัยยังได้พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ภายใต้ชื่อ “PSU COVID-19” ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขออนุญาตจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.


ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล หัวหน้าโครงการชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบางครั้งไม่มีความแม่นยำ แต่ชุดตรวจโควิด-19 ที่ทางทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาขึ้นเป็นการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในเลือด จึงสามารถตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกระยะเวลาในการติดเชื้อได้อีกด้วย


“ชุดตรวจโควิด–19” มีประสิทธิภาพในการคัดกรอง ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า–19 ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ใช้เวลา 10 -15 นาที อาศัยหลักการทางอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี ตรวจหาแอนดติบอดี้ชนิด IgM และ IgG ในพลาสมาและซีรั่มของเลือด ผลิตภายใต้ มาตรฐาน ISO13485 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เป็นที่เรียบร้อย ด้วยค่า Sensitivity 96%, Specificity 98% และ Accuracy 97.6%
ปัจจุบัน อัตราการผลิตชุดตรวจโควิด–19 อยู่ที่ประมาณ 100,000 ชิ้น/วัน โดยบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิต และบริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยขณะนี้มีทั้งสถานพยาบาล และหน่วยงานทางการแพทย์ทั่วทั้งประเทศ ให้ความสนใจและติดต่อสอบถามเพื่อสั่งซื้อชุดตรวจโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จนทำให้มียอดสั่งซื้อมากกว่า 5 ล้านชิ้น


โดยทีมวิจัย และบริษัทฯ ผู้ร่วมผลิตและจัดจำหน่ายจะดำเนินการขยายผลในอนาคต โดยเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น และแจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยได้รับการตรวจอย่างทั่วถึง อีกทั้ง จะมีการตั้งหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับชุดตรวจฯ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับราคาชุดตรวจโควิด-19 “KBS COVID-19” ชุดละ 350 บาท สามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 064-253-6250 Email : [email protected]

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคีเครือข่ายยังคงเดินหน้า มุ่งมั่นและพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ร่วมกันต่อไป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000