ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสำหรับครู กศน.อ.อุทุมพรพิสัย - ไทยเสรีนิวส์
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสำหรับครู กศน.อ.อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ ผอ.กศน.ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสำหรับครู กศน.อ.อุทุมพรพิสัย และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้อาคารประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการลดค่าไฟฟ้าในสำนักงาน

 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่บริเวณด้านหน้าห้องสมุดประชาชน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสำหรับครู กศน.อ.อุทุมพรพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนากับการทำงานอย่างมีความสุข สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป

ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างคุณธรรม วัฒนธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วนและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายเป็นครู กศน. และเครือข่าย รวม 40 คน โดยมี นายสุรศักดิ์ สีดาบุตร ผอ.สำนักงาน กศน.อ.อุทุมพรพิสัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายวุฒิพล ทับธานี ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ศรีสะเกษ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพง คณะครู กศน.อุทุมพรพิสัย มาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายสุรศักดิ์ สีดาบุตร ผอ.สำนักงาน กศน. อ.อุทุมพรพิสัย กล่าวว่า กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย การทำบุญอาคาร กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ พระใบฎีกาอรุณ อนาลโย ดร.กิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านค้อกำแพง ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนากับการทำงานอย่างมีความสุข นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

นายวุฒิพล ทับธานี ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ตนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กศน.โดยการปลูกต้นลำดวนต้นไม้ประจำ จ.ศรีสะเกษ และได้เยี่ยมชมฐานเรียนรู้อาคารประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการลดค่าไฟฟ้าในสำนักงานใช้ในภาคกลางวันลดได้เฉลี่ย 8,700 บาทต่อเดือน ฐานเรียนรู้ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด ฐานเรียนรู้การสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์พิชิตภัยแล้ง และสวนพอเพียง ผักสวนครัวรั้วกินได้ ซึ่งแต่ละฐานเรียนรู้จัดกิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยม ผู้ที่สนใจเมื่อมาชมฐานเรียนรู้ทั้งหมดแล้วสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000