สร้างความมั่นใจ รพ.สนามกองทัพเรือ ดูแลโควิด 19 (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
สร้างความมั่นใจ รพ.สนามกองทัพเรือ ดูแลโควิด 19 (ชมคลิป)

สร้างความมั่นใจ รพ.สนามกองทัพเรือ ดูแลโควิด 19

ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่สัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลสนามศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรับทราบการดำเนินงาน และนำไปสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่อไป คืออีกบทบาทหนึ่งของการทำงาน เพื่อพี่น้องประชาชนด้วย พลังสามัคคี พลังราชนาวี ของเหล่าทหารเรือ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000