ศอ.บต.กับการแก้ปัญหาเพื่อ”ปลดล็อค”ให้กลุ่มทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ไทยเสรีนิวส์
ศอ.บต.กับการแก้ปัญหาเพื่อ”ปลดล็อค”ให้กลุ่มทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต.กับการแก้ปัญหาเพื่อ”ปลดล็อค”ให้กลุ่มทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 


ปัญหาของ บริษัทซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ที่ตั้งอยู่ใน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็น กลุ่มทุนจากประเทศจีน ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการส่งออก และมีการประกาศที่จะ ย้อยฐานการผลิต ไปยังภาคตะวันออก เพราะขาดทุนกับการที่ไม่สามารถ แข่งขัน ในเชิงธุรกิจ เพราะค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ จากโรงงานไปยังท่าเรือเพื่อการส่งออก ที่แหลมฉบัง ทำให้ต้นทุนสูง
โดยก่อนหน้านี้ ทางบริษัทได้ขอให้รัฐบาลไทย ช่วยเหลือด้วยการชดเชยค่าขนส่งสินค้าให้กับบริษัท และให้รัฐบาลดำเนินการ เรื่องที่ดินของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในผังเมือง”สีเขียว” ที่ไม่ใช่พื้นที่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โดยผ่านทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.)
ในส่วนของเรื่อง การให้รัฐบาล ชดเชยค่าขนส่งบางส่วนนั้น หลังจากที่ได้มีการหารือจาก ศอ.บต.ไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่า ทำไม่ได้ เพราะหาก มีการชดเชยให้กับ บริษัทหนึ่งแล้ว แน่นอนว่าต้องชดเชยให้กับบริษัทที่สอง ที่สาม ที่สี่ หรือ ทุกบริษัทที่เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการผิดหลักการของ ธุรกิจ ที่ต้องมีการ แข่งขัน


ซึ่งสุดท้าย ศอ.บต.ต้องหาทางออก ในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยหลังจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถที่จะ สนองตอบตามความต้องการของ บริษัทซูเพิร์บฯ ได้ด้วยการเจรจากับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้พื้นที่สถานีรถไฟนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อทำเป็นสถานีขนส่งตู้สินค้า ( คอนเทรนเนอร์ ) และขอลดค่าขนส่งเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะแข่งขันในต้นทุนของการขนส่งได้
ซึ่งขณะนี้ด้านของสร้างสถานีขนส่งสินค้าที่สถานีรถไฟนาประดู่ มีความก้าวหน้าไปมากแล้ว การรถไฟและทางหลวงชนบท ได้ขยายถนน และปรับพื้นที่เพื่อรองรับสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งใช้เวลาอีกไม่นาน ก็จะสามารถที่จะเปิดบริการให้กับผู้ต้องการขนส่งสินค้าทางตู้คอนเทรนเนอร์โดยรถไฟได้
สิ่งที่ ศอ.บต. ต้องทำต่อไป คือการสำรวจ ความต้องการของ โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ เพื่อที่จะมีตัวเลขที่ชัดเจนว่า จะมีปริมาณสินค้า หรือ ตู้คอนเทรนเนอร์ จำนวนมาก-น้อย เท่าไหร่ ที่จะมาใช้บริการ ที่สถานีขนส่งแห่งนี้ เพื่อการบริหาร จัดการ ที่ถูกต้อง

ในเรื่องที่ บริษัทผู้ลงทุนร้องเรียนถึงความล่าช้าของการ เปลี่ยนผังเมืองที่ดินที่ตั้งของ บริษัท จากสีเขียวให้เป็น สีม่วง เพื่อให้เป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้นั้น ขณะนี้ ศอ.บต. ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ทำงานกันอย่างเต็มที่ จนก้าวหน้าไปมากแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนการปิดประกาศ 30 วัน เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่มีการ แก้ไข หรือ คัดค้าน ก็จะสามารถ เปลี่ยนผังเมือง ให้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน เป็นผังเมือง สีม่วง ที่เป็นโซนของการทำอุตสาหกรรมได้
วันนี้ ศอ.บต. ยังได้เดินหน้าต่อในเรื่องการให้มีสถานที่ฝึกงานในพื้นที่ โดยการหาสถานที่ชั่วคราวเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาแรงงาน เป็นศูนย์ฝึกแรงงานฝีมือ ในพื้นที่ อ.หนองจิก เพื่อที่จะได้มีสถานที่ เพื่อสนับสนุนการฝึกแรงงานให้มีทักษะ ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สุดท้าย คือการให้ ผู้ลงทุนเข้าถึงแหล่งเงิน ด้วยการให้สถาบันการเงินให้กู้แบบดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และได้รับการผ่อนคลาย ทั้งในเรื่องระยะปลอดหนี้ ซึ่งการลงทุนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีสิทธิพิเศษอีกหลายประการ ที่ ศอ.บต. ได้มีการผลักดันในฐานะที่เป็น เขตพื้นที่พิเศษ ซึ่งทุกอย่างมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ด้วยระบบของ “ราชการ” ปัญหา อุปสรรค ที่ทำให้ล่าช้าบ้าง ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ ที่ ศอ.บต. ต้องฝ่าฟันต่อไป เพื่อประโยชน์ ที่จะเกิดกับการลงทุนในพื้นที่


และที่น่ายินดีคือ วันนี้ บริษัทซูเพิร์บฯ ซึ่งเคยประกาศที่จะปิดโรงงาน เพื่อย้ายฐานการผลิตไปยังพื้นที่ใกล้ท่าเรือเพื่อการส่งออก ได้ตัดสินใจที่จะใช้โรงงานในพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ทำการผลิตชิ้นส่วนต่อไป ทำให้แรงงานที่ทำงานอยู่ในโรงงาน ได้รับโอกาสได้ทำงานต่อ และเชื่อว่า เมื่อ ศอ.บต. สามารถ ดำเนินการ ทั้งในเรื่อง ผังเมือง ในเรื่อง สถานีขนส่ง และเรื่อง ศูนย์พัฒนาแรงงานได้สำเร็จ
นอกจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้จะอยู่ต่อ และขยายโรงงานต่อไปแล้ว ยังจะมีโรงงานอื่นๆ ที่จะได้รับประโยชน์ จากเรื่องของ สถานีขนส่งสินค้าทางรถไฟ ที่ สถานีนาประดู่ ซึ่งถือเป็นสถานีแรก ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) กล่าวว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ “บูรณาการ” อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาลงทุน บางเรื่อง ศอ.บต.ไม่มีอำนาจ ดังนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลา ที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ อ.หนองจิก ศอ.บต. ทำงานทั้งกลางวัน กลางคืน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว และคาดว่าช้าสุดไม่เกิน 3 เดือน ปัญหาทุกอย่างจะจบ ศอ.บต. ไม่ได้ทำเพื่อ นักลงทุนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แต่ ทำเพื่อ อนาคต ที่ นักลงทุนทุกคน ทุกกลุ่ม จะได้รับความสะดวก สามารถแข่งขันได้ และเพื่อให้คนในพื้นที่ ได้มีงานทำ ได้อยู่กับครอบครัวโดยไม่ต้อง โยกย้าย ไปทำงานในต่างถิ่น เพราะความมั่นคงของครอบครัว คือความมั่นคงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกัน

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

“กมลศักดิ์” ส.ส.นราธิวาส แนะหาก พ.ร.ก.กู้เงินผ่าน ให้เยียวยาเสมอภาค จี้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้
การลดคอร์รัปชันเป็นศูนย์ถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่งต่อสิทธิในการดำเนินธุรกิจของดีแทค
“อับดุลอายี” ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ฉะ พ.ร.ก.กู้เงินไม่มีแผนชัดเจนว่าจะนำไปทำอะไร กู้จากไหน ดอกเบี้ยเท่าไหร่
“นวดรักษาโรค” ภูมิปัญญาไทย ศาสตร์สากลที่ได้การยอมรับแล้วจากทั่วโลก
ทหารพราน 26 สร้างสะพานบุญ สร้างบ้านให้ตายายตาบอด โครงการ “สานสายใยรัก พราน 26”
ครบรอบ 93 ปี พระบรมราชโองการ ร.7 ให้สงวนแหล่งถ่านหินไว้ใช้ในราชการ “เหมืองแม่เมาะ” สานต่อเป็นหน่วยงานชั้นนำในการทำเหมือง...
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000