ตรวจคัดกรองลูกเรือยอร์ช ที่เดินทางเข้าจอดที่บริเวณอ่าวปอ ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ - ไทยเสรีนิวส์
ตรวจคัดกรองลูกเรือยอร์ช ที่เดินทางเข้าจอดที่บริเวณอ่าวปอ ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ตรวจคัดกรองลูกเรือยอร์ช ที่เดินทางเข้าจอดที่บริเวณอ่าวปอ ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

 


ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 อำนวยการและบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรือยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 1 ลำ เรือ AMTASIA  สัญชาติ KAYMAN ISLANDS เดินทางมาจาก (lastport) SINGAPORE ลูกเรือจำนวน 23 คน สัญชาติ AUSTRALIAN 5 คน , BRITISH 5 คน , NEW ZEALAND 5 คน , DEUTSCH 2 คน , SOUTH AFRICAN 2 คน , ESPANOLA ANTOINE 1 คน , UKRAINE 2 คน , CESKA 1 คน เข้าจอดในเขตจุดจอดเรือชั่วคราวสำหรับกักตัว จุดจอดที่ 1 บริเวณอ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต


ทั้งนี้ ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 ได้บูรณาการการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 กำหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเรือยอร์ช เรือซุปเปอร์ยอร์ช และเรือครุยเซอร์ ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยเรือ AMTASIA ได้เข้าจอดทอดสมอบริเวณจุดจอดเรือชั่วคราวเพื่อกักกันตนเองภายในเรือจำนวน 14 วัน ณ จุดพิกัดตำบลที่ ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด หลังจากนั้นแพทย์จากโรงพยาบาลคู่สัญญาดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 บนเรือ โดยวิธี RT- PCR รวมทั้งได้ติดตั้งระบบติดตามตัว (สายรัดข้อมือ QR CODE) ระหว่างการกักตัวเรียบร้อย


หน่วยเฉพาะกิจควบคุมเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้านฝั่งทะเลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว จว.ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 (นก.ครภก.ศรชล.ภาค3) เรือตรวจประมง 1002 (ภูเก็ต) วางกำลังในการควบคุมกำกับดูแลเรือและคนในเรือเรียบร้อย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล ภาค 3“บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000