นายทหารใหม่ ทร. เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ไทยเสรีนิวส์
นายทหารใหม่ ทร. เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายทหารใหม่ ทร. เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


ตามนโยบาย ของ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ต้องการปลูกจิตสำนึกให้ นายทหารใหม่ ในส่วนกองเรือยุทธการทั้ง 46 นาย เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กองการฝึกกองเรือยุทธการ โดยได้ทำการปลูกพืชที่รับประทานได้ เช่น เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ผักกวางตุ้ง​ ผักคะน้า​ ผักกาดขาว เป็นต้น ซึ่งจะใช้ช่วงเวลาในการอบรม และปฏิบัติเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยใช้เวลาในช่วงบ่ายหลังจากอบรมวิชาการประจำวันแล้ว


ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เพื่อต้องการให้นายทหารใหม่ของกองเรือยุทธการ ได้มีความรู้ ประสบการณ์ การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ที่จะสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการหารายได้เสริม ให้กับกำลังพลอีกด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
#นักรบทางเรือรุ่นใหม่ #เกษตรอินทรีย์ #เศรษฐกิจพอเพียง #ศาสตร์พระราชา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000