สตูล ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสตูล ศรชล.ภาค 3 คุมเข้มท่าเรือจับมือกับศูนย์บริการจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 คุมเข้มประมงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
สตูล ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสตูล ศรชล.ภาค 3 คุมเข้มท่าเรือจับมือกับศูนย์บริการจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 คุมเข้มประมงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน  (ชมคลิป)

สตูล ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสตูล ศรชล.ภาค 3 คุมเข้มท่าเรือจับมือกับศูนย์บริการจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 คุมเข้มประมงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

 

น.อ.เอนกพงศ์ แจ่มกระจ่าง หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสตูล ศรชล.ภาค 3 ( ศคท.จังหวัดสตูล ) พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 สตูล ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2563 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสตูล ได้ติดตามตรวจสอบ ดำเนินการป้องกันและปราบปราม ปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่ท่าท่าเรือประมง กิจการแพปลารวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID – 19)

และร่วมบูรณาการปฎิบัติงานกับศูนย์บริหารด่านตรวจประมงเขต 9 ในการปราบปรามการค้าสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำ ตรวจสอบเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาตรวมทั้งแรงงานผิดกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มาโดยตลอดทั้งนี้การปฎิบัติงานที่ผ่านมาจึงเห็นได้ว่าเราได้คุมเข้มในการทำงานภาคประมงอย่างเต็มที่ส่งผลไม่ให้เกิดการกระทำการผิดกฎหมายภาคประมงและควบคุมแรงงานต่างด้าวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส(COID-19) ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลมั่นใจได้ว่าสัตว์น้ำและอาหารทะเลที่ผ่านมาจากท่าเรือและแพปลาในจังหวัดสตูลปลอดภัย


ทั้งนี้ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสตูล คุมเข้มท่าเรือจับมือ ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 และหน่วยงานเกี่ยวข้องศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) ตรวจเรือประมงหน้าท่าที่ขอแจ้งเข้า (PIPO) ทุกลำ เพื่อควบคุมเรือประมงให้ปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมงและตรวจวัดอุณหภูมิของลูกเรือประมงทุกคน ทั้งที่เป็นลูกเรือประมงไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID – 19) จากลูกเรือประมง

และก่อนที่เรือจะเข้าต้องโทรแจ้งมายังเจ้าหน้าก่อนทุกครั้งประมาณ 1 ช.ม.เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าแรงงานที่กำลังกลับเข้ามาใครมีอาการไม่สบายบ้างต้องตรวจวัดอุณหภูมิของลูกเรือประมงทุกคนก่อนที่จะนำเรือเข้ามาทุกครั้งพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ลูกเรือสวมชูชีพทุกครั้งในขณะที่ปฏิบัติงานในทะเล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งขณะที่เรือจอดหน้าท่าหรือขึ้นฝั่ง รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID – 19)

 

 

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000