นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ จ.นราธิวาส มอบสิ่งของการดำรงชีพเบื้องต้น ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม - ไทยเสรีนิวส์
นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ จ.นราธิวาส มอบสิ่งของการดำรงชีพเบื้องต้น ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ จ.นราธิวาส มอบสิ่งของการดำรงชีพเบื้องต้น ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

วันที่ 7 ม.ค.64 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมถึงอำเภอรือเสาะ ซึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลรือเสาะมีบริเวณติดกับแม่น้ำสายบุรีคือชุมชนบ้านท่าเรือ มีน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำท่วมขัง จากการสอบถามชาวบ้านครั้งนี้ถือว่าเป็นน้ำท่วมหนักในรอบ 10 กว่าปี ทางเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้มีการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยได้มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย อาหารกล่องปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ หลังจากสถานการณ์คลี่คลายจะสำรวจความเสียหายในภาพรวมต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลรือรือเสาะ ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับการอพยพไว้ที่โรงงานวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการอพยพแต่อย่างใด ชาวบ้านสามารถพักอาศัยตามบ้านเรือนได้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบ้าน 2 ชั้น ทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักฃานเทศบาลตำบลรือเสาะ โทร.073-571433 หรือติดต่อประธานชุมชน อสม.ในพื้นที่

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000