นราธิวาส-ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 นำน้ำดื่มสะอาดและยารักษาโรคผิวหนังน้ำกัดเท้า พร้อมกำลังพลเดินเท้าลุยน้ำท่ามกลางสายฝนทีตกลงมาอย่างต่อเนื่อง - ไทยเสรีนิวส์
นราธิวาส-ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 นำน้ำดื่มสะอาดและยารักษาโรคผิวหนังน้ำกัดเท้า พร้อมกำลังพลเดินเท้าลุยน้ำท่ามกลางสายฝนทีตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

นราธิวาส-ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 นำน้ำดื่มสะอาดและยารักษาโรคผิวหนังน้ำกัดเท้า พร้อมกำลังพลเดินเท้าลุยน้ำท่ามกลางสายฝนทีตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

 

สานใจ เข้าช่วยชาวบ้านสำรวจและบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ใส่ใจห่วงใย ดูแล เพราะเราคือพีน้องกัน
พ.ต.ต.อเนชา ตาวัน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 พร้อมกำลังพลเดินลุยน้ำท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง นำน้ำดื่มสะอาดและยารักษาโรคผิวหนังน้ำกัดเท้าไปมอบให้ประชาชนทีประสบอุทกภัยพื้นที หมู่ 1 บ้านบาโอะ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และหมู่ 6 บ้านตำเสา ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำดื่มในเบื้องต้นโดยระดับน้ำในพื้นทีสูงมากถนนบางสายในหมู่บ้านรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ นอกจากต้องใช้เรือเพื่อออกไปพื้นทีข้างนอกเท่านั้น


คาดว่าคืนนี้หากฝนยังไม่หยุดตกประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่าอีกหลายเท่าเพราะการสัญจรออกจากหมู่บ้านเป็นด้วยความยากลำบาก รถยนต์ จักรยานยนต์ของทุกคนต้องออกมาจอดบนถนนหลักในหมู่บ้านกันหมดระดับน้ำเข้าท้วมทุกครัวเรือน
ทั้งนี้ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 พร้อมกำลังพลได้เข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนทีศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยทีศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที 6 บ้านตำเสา ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีประชาชนอพยบเข้ามา 9 ครัวเรือนจำนวน 27 คนพร้อมมอบน้ำดื่มสะอาดและยารักษาโรคผิวหนังน้ำกัดเท้าไว้เพื่อบรรเทาในเบื้องต้นอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000