นายอำเภอตรอน เข้มสั่งทุกหน่วยงานร่วมตั้งด่านค้ดกรองโควิดเป็นการเร่งด่วน - ไทยเสรีนิวส์
นายอำเภอตรอน เข้มสั่งทุกหน่วยงานร่วมตั้งด่านค้ดกรองโควิดเป็นการเร่งด่วน

นายอำเภอตรอน เข้มสั่งทุกหน่วยงานร่วมตั้งด่านค้ดกรองโควิดเป็นการเร่งด่วน

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอตรอน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน โรงพยาบาลตรอน รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอตรอน
1. ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ผู้เดินทางกลับมาจากประเทศกาตาร์ 1 ราย และประเทศสวิตเซอแลนด์ 2 ราย


2.รพ.สต.หาดสองแควร่วมกับอบต.หาดสองแควและอสม. ให้คำแนะนำเจ้าภาพงานอุปสมบท ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.รพ.สต.น้ำอ่าง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คัดกรองผู้มาร่วมงานฌาปนกิจศพที่วัดราษฎร์สามัคคีและวัดศรีสะอาด
4.ตรวจตลาดนัดเด่นสำโรง ตำบลหาดสองแคว ตามมาตรการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการแม่ค้า พ่อค้า ในตลาดนัดและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เน้นมาตรการ D-M-H-T-T


5.รพ.สต.น้ำอ่าง ร่วมกับ อบต.น้ำอ่าง อสม. ผู้นำชุมชมและจนท.ตำรวจออกให้คำแนะนำตามมาตรการแยกกักกันสังเกตุอาการ ผู้เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรี
6.รพ.ตรอนร่วมกับประธาน อสม.ได้ตรวจคัดกรองชายสัญชาติเมียนมา ที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีเข้ามาพักที่บ้านญาติ ม.10ต.บ้านแก่ง และได้ดำเนินการswab เก็บตัวอย่างส่งตัวและ Home Quaratine 14วัน ตามมาตรการ DMHTTอย่างเคร่งคัด

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000