เมตตาธรรม! "ครูบาน้อย" มอบเงิน 1 ล้าน ก่อสร้าง-ปรับปรุงอาคารห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.นาน้อย - ไทยเสรีนิวส์
เมตตาธรรม! “ครูบาน้อย” มอบเงิน 1 ล้าน ก่อสร้าง-ปรับปรุงอาคารห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.นาน้อย

เกจิดังล้านนา พระครูบาน้อย ญาณวิไชย วัดถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มอบเงิน 1 ล้านบาท เพื่อใช้ก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อยเป็นผู้รับมอบ

 

พระครูบาน้อย ญาณวิไชย เกจิชื่อดังล้านนา แห่งวัดถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ เมตตาเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างปรับปรุง ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาลนาน้อย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เมื่อช่วงเช้าวานนี้(5 ม.ค. 64) โดยมี นายแพทย์วิษณุ มงคลคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย เป็นผู้รับมอบ

สำหรับโรงพยาบาลนาน้อยแห่งนี้ ห่างจากตัวอำเภอเมืองน่าน ไปทางทิศใต้ ประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอนาน้อย ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยเริ่มแรกได้เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2522 โดยตั้งอยู่บนที่สาธารณะ สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ประจำหมู่บ้านทุ่งแล้ง ต่อมามีผู้จิตศรัทธามอบที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ จำนวน 52 ไร่ เพื่อจัดสร้างอาคารหลังใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง แห่งที่3 ของจังหวัดน่าน ปัจจุบัน โรงพยาบาลนาน้อย เป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียงมี แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 133 คน

และด้วยเหตุนี้เอง ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นในการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารห้องผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาน้อย เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินในอนาคต

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลนาน้อย ขอทุกๆ ท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญนี้ จงได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ ด้วยกันทุกๆ ท่าน เทอญฯ

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000