ชาวลำพูนมีความกังวลใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน - ไทยเสรีนิวส์
ชาวลำพูนมีความกังวลใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

ชาวลำพูนมีความกังวลใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ผ่านมาแล้ว 5 วัน ที่ จังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ระรอกสอง จำนวน 1 ราย เป็นประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วันเดียวกันกับที่พบรายงานผู้ติดเชื้อ (1 ม.ค. 64) จึงได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน , อำเภอลี้ , เทศบาลตำบล(ทต.)แม่ตืน และ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ และทำความสะอาดตลาดบริเวณใกล้เคียงที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทันทีทันที

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ได้นำรถชีวนิรภัยพระราชทาน เข้าทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่ำ ที่เดินทางมาใช้บริการร้านสมชายแฟร์ เลขที่ 542 หมู่ 3 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 23 -30 ธันวาคม 2563 มีประชาชนเดินทางมารับการตรวจทั้งสิ้น จำนวน 393 คน ผลตรวจทั้งหมดยืนยันไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทราบว่าประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันบ้าง จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการ ตลอดจนแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ (DMHTT) ทั้งการเว้นระยะระหว่างกัน (Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อพบปะผู้อื่น (Mask Wearing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือ (Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ (Testing) และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (Thai Cha na)

ล่าสุด รับรายงานทราบว่าประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจในสถานการณ์มากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินชีวิตในแบบวิถีใหม่ New Normal เคร่งครัดปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคเป็นอย่างดี และบรรยากาศที่ตลาดสดแม่ตืน พ่อค้าแม่ค้าได้เริ่มนำสินค้าจำพวกอาหารสด อาหารพื้นถิ่น กลับมาขายกันตามปกติแล้ว และเริ่มมีประชาชนเดินทางออกมาจับจ่ายซื้อของมากขึ้น คาดว่าเร็วๆนี้ การซื้อขายสินค้าในตลาดจะมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของเป็นปกติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวทิ้งถ้ายว่า ในช่วงนี้ประชาชนหลายกลุ่มจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ในส่วนของจังหวัดลำพูน ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป..


__________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000