7 วันอันตราย 4 อำเภอของนครพนม อุบัติเหตุเป็นศูนย์ - ไทยเสรีนิวส์
7 วันอันตราย 4 อำเภอของนครพนม อุบัติเหตุเป็นศูนย์

7 วันอันตราย 4 อำเภอของนครพนม อุบัติเหตุเป็นศูนย์

 

วันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดนครพนม

โดยตลอด 7 วัน จังหวัดนครพนมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 30 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น 28 ราย ผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งมีอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเลย จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาทม วังยาง นาหว้าและอำเภอเรณูนคร ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากสุด ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม 13 ครั้ง รองลงมาคืออำเภอบ้านแพง 9 ครั้ง อำเภอธาตุพนม 3 ครั้ง อำเภอนาแก 2 ครั้ง ส่วนอำเภอนาหว้า ท่าอุเทน ศรีสงคราม และอำเภอโพนสวรรค์ เกิดเหตุอำเภอละ 1 ครั้ง

สำหรับ 10 มาตรการหลักในการบังคับใช้กฎหมายมีการเรียกตรวจ จำนวน 126,501 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี 18,915 คน เป็นผู้ไม่มีใบขับขี่มากสุดถึง 1,147 คน โดยยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากสุดคือรถจักยานยนต์ รองลงมาเป็นรถเก๋ง รถกระบะ และรถบรรทุก ส่วนสาเหตุและพฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสีย ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาสุรา ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และทัศนวิสัยไม่ดี ซึ่งถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากสุดเป็นถนนในหมู่บ้าน รองลงมาเป็นถนนหลวงแผ่นดิน ถนนในเทศบาล และถนนทางหลวงชนบทตามลำดับ

โดยในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้หมายมอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมในฐานะเลขานุการศูนย์ฯ เร่งดำเนินการสรุปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้บูรณาการร่วมกันถอดบทเรียนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ สถานที่เกิดเหตุ อุบัติเหตุกรณีศึกษา แนวทางการสืบสวน การวิเคราะห์สาเหตุ แนวความคิดเพื่อแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติของอำเภอที่ประสบผลสำเร็จจนมีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อนำมาร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติทางถนนของจังหวัด ที่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี

โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ เพราะจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุใน 7 วันอันตรายครั้งนี้ พบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่มีคู่กรณีและเป็นคนในพื้นที่ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดมีความรุนแรงและนำไปสู่การสูญเสีย

 

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000