ปทุมธานี-ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอธัญบุรี วางมาตรการเชิงรุก ป้องกันไวรัสโควิท-19 พร้อมบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ปทุมธานี-ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอธัญบุรี วางมาตรการเชิงรุก ป้องกันไวรัสโควิท-19 พร้อมบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอธัญบุรี วางมาตรการเชิงรุก ป้องกันไวรัสโควิท-19 พร้อมบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 16:30 น. ที้ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอธัญบุรี จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานในช่วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิท-19 โดยมี นายพิษณุ ประภา ธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอธัญบุรี เข้าร่วมประชุม ด้วยขณะนี้ได้ปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)ระลอกใหม่ แพร่กระจายเป็นวงกล้างในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มสถานการณ์จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของอำเภอธัญบุรีก็เช่นเดียวกันได้มีการพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน หลายราย ล่าสุดได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ พบจำนวนหนึ่งมีการติดเชื้อซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ขณะที่อีกหลายรายยังต้องรอผลการตรวจ จากห้องปฏิบัติการ โดยในเบื้องต้นทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอธัญบุรี จะทำการกั้นแนวเพื่อควบคุมการเข้าออกทั้ง ตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ พร้อมทั้งจะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ในการดูแลตัวเอง และการกักตัวของบุคคลเสี่ยง และเตรียมจะบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอธัญบุรี ที่ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000