ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้เรือสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 - ไทยเสรีนิวส์
ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้เรือสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้เรือสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

วันนี้ 4 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 15.30 น.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจเรือสินค้า M.V.HUANGHAI DEVELOPER  สัญชาติ HONG KONG เข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จว.ภูเก็ต เพื่อรับส่งสินค้า เดินทางมาจาก (Last Port) สิงคโปร์ โดยได้คัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือจำนวน 24 คน

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเน้นย้ำให้เจ้าของเรือและลูกเรือห้ามลงจากเรือ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือต้องสงสัยติดเชื้อโรค COVID – 19 ทั้งนี้ได้รายงานผ่านระบบ FIST เรียบร้อยแล้ว
ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล ภาค 3  “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มงคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000