กลุ่มวิชาการ ขนส่งจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์โดยสารไม่รับผู้โดยสาร - ไทยเสรีนิวส์
กลุ่มวิชาการ ขนส่งจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์โดยสารไม่รับผู้โดยสาร

กลุ่มวิชาการ ขนส่งจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์โดยสารไม่รับผู้โดยสาร

 

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากกรณีมีผู้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค(Facebook) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.)ลำพูน , เฟสบุ๊คกลุ่มคนเมืองลี้ และสื่อออนไลน์อื่นๆ โดยระบุรถโดยสารประจำทางไม่จอดรับผู้โดยสาร เขตตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายกลุ่มวิชาการขนส่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบถามไปยังผู้โพสต์ข้อความทราบว่าเป็นเรื่องที่บอกต่อๆ กันมา ทำให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กล่าวคือ ผู้ขับรถไม่รับฝากสิ่งของที่ให้ไปเก็บเงินปลายทางไม่ใช่การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แต่อย่างใด

ทั้งนี้ “สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้เรียกผู้ประกอบการขนส่ง (สหกรณ์รถยนต์โดยสารลำพูน จำกัด)/ผู้ขับรถสายที่ 625 เชียงใหม่-ลำพูน-ลี้ ประชุมชี้แจงและกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งอย่างเคร่งครัด กำชับผู้ขับรถต้องหยุดรับส่งผู้โดยสาร ณ สถานที่กำหนดเมื่อปรากฏว่ามีผู้โดยสารต้องการให้หยุดรถเพื่อรับหรือส่ง”..

และในการนี้ นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอลี้ , สาธารณสุขอำเภอลี้ พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการประจำตำบลลี้ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่ง/ผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และปลัดอำเภอลี้รับดำเนินการสร้างความเข้าใจพร้อมช่องทางร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สายด่วน 1584 กับประชาชนเขตตำบลแม่ตืน ต่อไป


__________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000