อ.ราษีไศล คุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย รณรงค์สวมหมวกกันน็อค เมานอนอยู่บ้านไม่ขับรถ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
อ.ราษีไศล คุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย รณรงค์สวมหมวกกันน็อค เมานอนอยู่บ้านไม่ขับรถ (มีคลิป)

อ.ราษีไศล คุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย รณรงค์สวมหมวกกันน็อค เมานอนอยู่บ้านไม่ขับรถ

 

 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2564 ที่จุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองบ้านมะฟัก หมู่ที่ 3 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นช่วง 7 อันตราย ได้พบกับสิบโทประหยัด ทิพวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง นายสมศักดิ์ พิมพ์ศรี กำนันตำบลจิกสังข์ทอง อปพร. และคณะ มาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อบริการประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาอย่างเต็มที่ ซึ่งได้มีการมอบเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด้วย

จากนั้น ตนได้เดินทางไปที่จุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ บ้านกอย หมู่ที่ 2 ต.ดู่ อ.ราษีไศล โดยมี นายพีรพงษ์ ศรีอนันต์กูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายแดน เครือแสง กำนันตำบลดู่ นายสุวรรณ เครือแสง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกอย หมู่ที่ 2 อปพร. และคณะมาประจำจุดตรวจ ต่อมาได้เดินทางไปที่จุดตรวจบ้านหนองขี้นก หมู่ที่ 8 ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล มีนายอุทัย สีเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ นายวิไล ทิพวัน กำนันตำบลหว้านคำ นางสมร แหวนหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 7

นางวิไล นิลวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองขี้นก หมู่ที่ 8 นางวิทยา ติลิบาล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 11 อปพร. และคณะ มาควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำจุดตรวจ ต่อมา ได้เดินทางไปที่จุดตรวจบ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 6 ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล และจุดตรวจบ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 2 ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล โดยมีนายวิไล สีเสน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนน หมู่ที่ 12 นายรุ่งเรือง ค่ำคูณดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ที่ 2 นางหอมนาน แจ่มศรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 อปพร. และคณะมาปฏิบัติหน้าที่

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล เปิดเผยต่อไปว่า ในการออกไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจทุกแห่งในครั้งนี้ปรากฏว่าเหตุการณ์ปกติ ซึ่งตนได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดตรวจทุกแห่งให้เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการรณรงค์คุมเข้มให้สวมหมวกกันน็อคทุกคน หากพบว่า มีการดื่มสุรามึนเมาแล้วมาขับขี่รถทุกชนิดให้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตลอดไป ซึ่งจะเป็นการทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและอุบัติเหตุอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตได้

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000