นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโคก นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Copa-19) หมู่บ้าน ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามโคก - ไทยเสรีนิวส์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโคก นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Copa-19) หมู่บ้าน ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามโคก

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโคก นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Copa-19) หมู่บ้าน ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามโคก ณ เทศบาลตำบลสามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสามโค กจังหวัดปทุมธานี

 


เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ เทศบาลตำบลสามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสามโค กจังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอนก สมบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโคก จะนำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส เข้าสู่หมู่บ้านชุมชน พร้อมด้วย นายนิรันดร์ ใจปล้ำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโคก นายสมนึก ถิ่นถนอม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโคก นายชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ ปลัดเทศตำบลสามโคก หัวหน้าส่วนราชกา,สมาชิกสภา เทศบาลตำบลสามโคกและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามโคก


ด้านนายเอนก สมบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสามโคกกล่าว ว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Copa-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันและมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทยประกอบกับทางสาธารณสุขมีมาตรการให้ดูแลป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่อกันง่าย

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนตลอดจนป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการติดเชื้อ ที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตำหนักถึงความร้ายแรงของโรค covid 19 และต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อจะให้สมาชิกในหมู่บ้านและครอบครัวปลอดภัยจากโรค covid-19 แบบ 100%


ทางเทศบาลตำบลสามโคกได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้กับหมู่บ้านฉัตรหลวง 8 หมู่บ้านฉัตรหลวง 11 หมู่บ้านฉัตรหลวง 13 หมู่บ้านภัทรไพรเวท 1,2 หมู่บ้านสุภาพร ตามบ้านเรือนของประชาชนและวัดต่างๆในพื้นที่ จากการลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก็ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และทางเทศบาลตำบลสามโคกจะเข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสามโคกอย่างต่อเนื่องและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000