“กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งจุดบริการประชาชนเนื่องในวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 - ไทยเสรีนิวส์
“กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งจุดบริการประชาชนเนื่องในวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

“กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งจุดบริการประชาชนเนื่องในวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

 

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งจุดบริการประชาชนเนื่องในวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 (ห้วงวันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมเพื่อให้การบริการ ดังนี้

จัดกำลังพลจิตอาสาภายในหน่วยประจำจุดบริการประชาชน, จัดจุดผักผ่อนเพื่อคลายความเครียด, จัดเตรียมห้องสุขาสะอาดไว้บริการ, จัดชุดช่างซ่อมของหน่วยให้บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น, ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงและติดป้ายเตือนพร้อมการประชาสัมพันธ์หน่วย, บริการน้ำเย็น กาแฟ นมสด ลูกอม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป วัดความดัน แนะนำเส้นทาง, ประชาสัมพันธ์และชักชวนประชาชนให้ร่วมกันรับผิดชอบหมู่บ้านและตำบลของตนโดยการปฏิบัติตน เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว หลีกเลี่ยงพื้นที่คับขันและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และจุดชาร์จโทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย มีความสุข สดชื่น

พร้อมเดินทางต่อไปและเที่ยวเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุขตลอดปี พ.ศ.2564 อันจะทำให้ประชาชนเห็นภาพลักษณ์ที่ดีจนก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองบัญชาการกองทัพไทยต่อไป และแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ คือ D – Distancing : อยู่ห่างไว้, M – Mask wearing : ใส่แมสก์กัน, H – Hand wash : หมั่นล้างมือ, T – Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ, T – Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณสวน ม.ร.ว. เสาวนิต กิติยากร ตรงข้ามสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกับการ 6 บ้านบ่อบุ ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

มนัส เอมโอด รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000