ลำพูน  ทต.บ้านกลาง ผนึกกำลังสกัดกั้น COVID-19 ร่วมกับผู้นำชุมชน ปูพรม X-ray ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด - ไทยเสรีนิวส์
ลำพูน  ทต.บ้านกลาง ผนึกกำลังสกัดกั้น COVID-19 ร่วมกับผู้นำชุมชน ปูพรม X-ray ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด

ลำพูน  ทต.บ้านกลาง ผนึกกำลังสกัดกั้น COVID-19 ร่วมกับผู้นำชุมชน ปูพรม X-ray ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด

 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 13:30 นาฬิกา นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลฯทุกสำนัก/กองที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. , ผู้นำชุมชน , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ปูพรม X-ray ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด ตามหอพัก , บ้านเช่า , อพาร์ทเม้นท์ , สถานประกอบการ ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน

เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด หรือเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูง(พื้นที่สีแดง) ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่องจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 รวม 28 จังหวัด เพื่อขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูง หรือพื้นที่สีแดง ต้องรายงาน ข้อมูลการเดินทางและให้กักตัวทันที 14 วัน ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 เรื่องมาตรการกักตัว (Home quarantine) ผู้ที่เดินทาง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน(เพิ่มเติม)

โดยขอความร่วมมือ เจ้าของหอพัก , บ้านเช่า , อพาร์ทเม้นท์ และ ผู้ที่พำนักอาศัย ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดได้กรอกข้อมูลการเดินทาง ตามแบบรายงานทะเบียนรายชื่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก , บ้านเช่า , อพาร์ทเม้นท์ , ห้องพักรายเดือน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย , หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และนำรถแห่ประชาสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้

และกำชับให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง ได้ใช้มาตรการป้องกันตนเอง แบบSelf quarantine คือการแยกกักตนเองเพื่อสังเกตอาการ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง มาตรการเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) แต่ละหมู่บ้านจะได้รวบรวมรายชื่อตามแบบสำรวจรายงาน ไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ตำบลบ้านกลาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง(รพ.สต.บ้านกลาง) เพื่อรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป


____________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000