กระบี่ ประกาศคณะกรรมการ โรคระบาดจังหวัดกระบี่ ยังคงใช้มาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด สั่งปิดโรงเรียน ในพื้นที่พบมีการระบาดต่ออีก 14 วัน - ไทยเสรีนิวส์
กระบี่ ประกาศคณะกรรมการ โรคระบาดจังหวัดกระบี่ ยังคงใช้มาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด สั่งปิดโรงเรียน ในพื้นที่พบมีการระบาดต่ออีก 14 วัน

กระบี่ ประกาศคณะกรรมการ โรคระบาดจังหวัดกระบี่ ยังคงใช้มาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด สั่งปิดโรงเรียน ในพื้นที่พบมีการระบาดต่ออีก 14 วัน

 

วันที่ 3 ม.ค.64 พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของจังหวัดกระบี่ พบผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและต่งชาติ และมีประวัติเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และมีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้มีการระบาดออกไปเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว สถานประกอบการและสถานที่ที่มีความเสี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน และการปฏิบัติตนของประชาชน

เพื่อยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ มีมติให้ ในเขตอำเภอเมืองกระบี่ ยกเว้นเกาะพีพี ให้ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ สถานบริการสถานประกอบการบางประเภท เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.-17 ม.ค.64 ประกอบด้วย สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน และให้ใช้การเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากนี้ให้ขยายเวลาปิดสนามมวย สนามชนไก่ สนามชนโค สนามแข่งนก สนามปลากัด และการแข่งขันอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันทั้งจังหวัดต่อไปอีก จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ส่วนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ กรณีเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ที่เป็นปัจจุบัน ที่มาพำนักใน
จังหวัดกระบี่ ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองหรือมอบหมายให้เจ้าของสถานที่พำนักเป็นผู้รายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการการควบคุมโรคที่เหมาะสม ติดตั้ง ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะและมีการติดตมอาการทุกวันโดยจ้าหน้าที่สรารณสุขในพื้นที่ หากมีอาการป่วยให้แจ้งเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อทันที เพื่อคัดกรองตามเกณฑ์ผู้ที่สงสัยว่าป่วยหรือติดเชื้อ และให้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามแนวทาง

กรณีมาจากพื้นที่สีส้มหรือพื้นที่ควบคุม ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ที่เป็นปัจจุบัน ที่มาพำนักในจังหวัดกระบี่ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองหรืมอบหมายให้เจ้าของสถานที่พำนักเป็นผู้รายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ติดตั้งใช้แอปพลิดชั่นหมอชนะและเฝ้าสังเกตุอาการของตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงเข้าในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หากพบมีอาการผิดปกติ มีอาการผิดปกติ มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิดให้รีบไปพบแพทย์

สำหรับจังหวัดกระบี่ มีผู้ติดเชื้อไวรัส covid รอบ 2 จำนวน 8 รายและจากการติดตามคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง ไม่พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มติดต่อกันเป็นเวลา 8 วัน

 

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000