จังหวัดอุบลฯ ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มรายชื่อจังหวัดที่ต้องกักตัวเพื่อดูอาการ เป็น 5 จังหวัด - ไทยเสรีนิวส์
จังหวัดอุบลฯ ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มรายชื่อจังหวัดที่ต้องกักตัวเพื่อดูอาการ เป็น 5 จังหวัด

จังหวัดอุบลฯ ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มรายชื่อจังหวัดที่ต้องกักตัวเพื่อดูอาการ เป็น 5 จังหวัด

 

วันที่ 3 ม.ค 64 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ และยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สอดคล้องกับมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติม

โดยให้ผู้ที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงเมื่อเดินทางเข้าในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วจะต้องกักตัวเพื่อดูอาการที่บ้าน (Home Quarentine) เพิ่มเป็น 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง สมุทรปราการ จันทบุรี และชลบุรี และจังหวัดที่ต้องควบคุมเป็นบางอำเภอ มี 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บางพลัด และบางขุนเทียน จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่และบางบัวทอง จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี กำแพงแสน และบางเลน

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดอุบลราชธานี 2 อำเภอ คือ อำเภอวารินชำราบ และอำเภอนาตาล ส่วนอีก 23 อำเภอ กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง และได้กำหนดมาตรการลดจำนวนในพื้นที่เสี่ยง สถานประกอบการ พร้อมทั้งเตรียมการร่างประกาศจังหวัดในการลดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ ร้านอาหาร ลดเวลาในการทำกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000