มข.เตรียมรถไฟฟ้ามาให้บริการ แทนรถ KST ระบบเดิม - ไทยเสรีนิวส์
มข.เตรียมรถไฟฟ้ามาให้บริการ แทนรถ KST ระบบเดิม

มข.เตรียมรถไฟฟ้ามาให้บริการ แทนรถ KST ในปีหน้า อธิการบดี เน้นย้ำ การจ้างเหมาบริการรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเฟสใหม่ พร้อมสนองยุทธศาสตร์การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ “Great Place to Live”

 


เมื่อวันที่ 3 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ ผ่านมา ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง วิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือร่วมกับ  ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล, ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม, และนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมร่างขอบเขตงานการเช่ารถไฟฟ้าพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณปี 2564 – 2568


รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง วิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับประเด็นการประชุมหารือกันในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการรถขนส่งมวลชนเพื่อเป็นสวัสดิการให้บริการรับ – ส่ง นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 3 ซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยการให้บริการตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถอำนวยความสะดวกต่อการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เดินทางมาติดต่อประสานงานภายในมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยลดจำนวนครั้งของการใช้ยานพาหนะส่วนตัว โดยเฉพาะช่วงเวลาคับคั่งและการจราจรที่หนาแน่น คือช่วงเช้าเวลาเข้าทำงาน และหลังเลิกงาน


รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่าจากข้อมูลการใช้บริการที่ผ่านมา ยังพบว่าการจัดให้มีบริการรถขนส่งมวลชนในบางเส้นทาง และในบางช่วงเวลา ยังมีผู้ใช้บริการที่ค่อนข้างน้อย ประกอบกับด้วยขนาดรถยนต์ที่ให้บริการแบบเดิม มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการในเส้นทางย่อยภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อจัดให้บริการขนส่งมวลชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการในการเข้าใช้บริการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์พลังงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Green and Smart Campus) มหาวิทยาลัย จึงเตรียมดำเนินโครงการเช่ารถไฟฟ้า ประเภทรถชานต่ำ (Low Floor) จำนวน 25 คัน เพื่อจัดเป็นสวัสดิการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ 2564 – 2568


ด้าน ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มข.กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการดำเนินโครงการขนส่งมวลชน ระยะที่ 3  โดยการจัดจ้างเหมาบริการขนส่งมวลชน “KKU Smart Transit” หรือ KST และที่รู้จักกันในชื่อ Shuttle Bus มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้บริการรับ – ส่ง นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้นโยบาย Green and Smart Campus  และ Culture and care Community เน้นรถขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด มลพิษ อุบัติเหตุ และการสูญเสียทั้งชีวิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบ WIFI พร้อมทั้งมี GPS ติดตาม รถทุกคัน ผู้ใช้บริการสามารถทราบได้ว่ารถถึงจุดใดผ่านทาง Application บนมือถือ บนมือถือ “KK Transit”

ผศ.นพ.ธรา กล่าวด้วยว่ารถขนส่งมวลชน “KKU Smart Transit” หรือ KST และที่รู้จักกันในชื่อ Shuttle Bus วิ่งทั้งหมด 6 เส้นทาง จำนวนรถ 21 คัน แบ่งเป็นเส้นทางสาย สีส้ม สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง และสีม่วง ให้บริการในช่วงเวลา 7.00 น. -21.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถใช้บริการได้ฟรี นอกจากนี้ KST ยังมีกิจกรรมแจกทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ใช้บริการรถขนส่งมวลชน ในโครงการ “KST มีลุ้น” แจกทุกเดือน โดยจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ใช้บริการมากที่สุดอีกด้วย.

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.kkusmarttransit.com/
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000