กองทัพเรือ เปิดจุดบริการประชาชน 65 จุด แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ป้องกันโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
กองทัพเรือ เปิดจุดบริการประชาชน 65 จุด แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ป้องกันโควิด-19

กองทัพเรือ เปิดจุดบริการประชาชน 65 จุด แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ป้องกันโควิด-19

 


ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จัดตั้งจุดบริการประชาชนกองทัพเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา โดยในจุดบริการประชาชน ได้มีการบริการต่างๆ มากมาย อาทิ

การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง บริการห้องสุขา ตรวจ/ซ่อมยานพาหนะ บริการเครื่องดื่มอาหารว่างและผ้าเย็น บริการชาร์จมือถือ การบริการทางการแพทย์ รณรงค์ป้องกัน COVID-19 แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ การแจ้งเหตุร้องทุกข์ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ โดยจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564


ทั้งนี้ ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3 ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมจำนวน 65 จุดบริการ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ และปลอดภัยในห้วงวันหยุดยาวนี้ ให้สมกับที่เป็น กองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000