“กินกุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100%” เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นการบริโภคอาหารทะเล สงขลา ปลอดโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
“กินกุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100%” เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นการบริโภคอาหารทะเล สงขลา ปลอดโควิด-19

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดกิจกรรม “กินกุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100%” เดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นการบริโภคอาหารทะเล จังหวัดสงขลา ปลอดโควิด-19

 

เมื่อเย็นวานนี้ ฯที่ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดกิจกรรม “กินกุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100%” เดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นการบริโภคอาหารทะเล จังหวัดสงขลา ปลอดโควิด-19 โดยมี นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายแพทย์กิตติพงศ์เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวสร้างความมั่นใจ “กินกุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100%” ซึ่งมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด-19

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ระลอกใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแพกุ้ง จังหวัดสมุทรสคร ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดกระแสความไม่มั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคมตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ำ ต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ รวมถึงการประกอบอาชีพของเกษตรกรเป็นอย่างมาก และแม้ว่าสัตว์น้ำจะไม่ใช่พาหะการแพร่กระจายของโรคไวรัส COVID – 19 ก็ตาม แต่การปนเปื้อนเชื้อไวรัสดังกล่าว ยังมีความเสี่ยงที่สามารถปนเปื้อนได้ตั้งแต่การลำเลียงขนส่งจากแหล่งเลี้ยง แหล่งจับ แหล่งกระจายสินค้า จนกระทั่งเข้าสู่ระบบการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบด้านการแพร่ระบาดของโรค และสุขอนามัย และกรมประมงมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดมาตรฐาน และบังคับใช้อยู่แล้ว เพื่อให้ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากสัตว์น้ำที่ใช้บริโภค กรมประมง จึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID -19 ในสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ครอบคลุมตลอดสายการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทาน และสัมผัสสัตว์น้ำ จึงขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐาน เน้นความใส่ใจในเรื่องสุขอนามัย โดยไม่รับประทานอาหารดิบ หรือไม่สุก จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมอุดหนุนสินค้าสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งที่เลี้ยงในจังหวัดสงขลา และผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง

พร้อมขอขอบคุณจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เทศบาลนครสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี

สำหรับจังหวัดสงขลา มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 943 ฟาร์ม โรงเพาะฟักกุ้งทะเล 68 ฟาร์ม ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลปี 2563 ปริมาณ 14,789 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563) ปริมาณกุ้งทะเลที่รอจำหน่าย (ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2564 ปริมาณ 109.5 ตัน)

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดกิจกรรมฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมชิมอาหารเมนูกุ้ง ประกอบด้วย กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย ผัดไทยกุ้งสด กุ้งราดซอสมะขาม และกุ้งอบสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมแจกจ่ายอาหารเมนูกุ้งให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมชิมอีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000